Forhold

Sådan Definerer Danske Par et Sundt Forhold

Hvis man har været sammen med sin partner i et stykke tid, så har den initiale forelskelse ofte lagt sig. Det er helt naturligt, og ikke nogen grund til panik i sig selv. Man kan dog let blive i tvivl om hvorvidt det reelt er kærlighed der har overtaget, eller om man bare er blevet så vant til at være sammen med hinanden, at det bare er noget man fortsætter med – uanset om der egentligt er følelser for hinanden eller ej. Man kan også blive i tvivl om hvorvidt ens følelser er gengældt, og hvilken retning forholdet er på vej i. Alt denne tvivl og underen kan faktisk i sig selv føre til, at forholdet begynder at få knuder og gå i stykker. Så hvordan vurderer man, om man er i et sundt forhold eller ej?

Én tilgang til at vurdere kvaliteten af sit forhold er, at udfærdige tilstandsrapporter som vi kender dem fra når man køber et hus. Hvis man er ude at kigge på bolig, så er det en helt naturlig del i processen, at man får udfærdiget en tilstandsrapport, så man ved hvilken tilstand huset er i. En tilstandsrapport der viser nogle problemer med huset betyder ikke nødvendigvis at man dropper huset til fordel for et andet: men det vil have betydning for hvor meget man er villig til at betale for det, og hvad man går i gang med at ordne lige efter man er flyttet ind.

På samme måde kan en tilstandsrapport for et forhold sagtens udpege nogle problemer, uden at det betyder, at man går fra hinanden på grund af det. Det er vigtigt at få dette nævnt, da nogle par ellers vil undlade at gå i gang med denne proces, fordi de er bange for hvad de finder ud af. Mange vil hellere forblive uvidende overfor problemerne, end at risikere at miste den partner, de har haft de sidste mange år. Men når man ved, at en tilstandsrapport blot kan være et springbræt til at gøre forholdet endnu bedre og stærkere, så er der ikke noget at frygte.

Der er mange måder at komme i gang med at lave en tilstandsrapport for sit forhold på. Det vigtigste er, at man sammen beslutter sig for at lave én. Lav et Word dokument med overskriften ”Tilstandsrapport for Vores Forhold” og begynd så at skrive ting ned. Nævn de positive ting sammen med de ting, der nogle gange skaber problemer i forholdet. Ligesom når man kigger på bolig, så kan det også godt betale sig at få en professionel ind over. Her kan en par terapeut eller en psykolog ofte hjælpe med at udpege og beskrive de problemer, som det ellers kan være svært at sætte ord på eller få øje på.

Pin It

Related Posts