Barista

Mange Danske Medarbejdere Kender Ikke Deres Værdi

En stor national undersøgelse har vist, at medarbejderne på de danske arbejdspladser ikke er klar over, hvor meget værdi de reelt bidrager med til det sted de arbejder. Det kan hurtigt kædes sammen med de voksende tal vi har for deprimerede individer: hvis folk ikke ved, hvor meget godt de reelt gør, så kan de let komme til at føle sig ubrugelige, hvilket ikke er en særligt gavnlig sindstilstand at være i.

Undersøgelsen viste dog også, at nogle virksomheder er betydeligt bedre til at lade medarbejderne kende deres sande værdi, end andre er. Mødeplanlægning var en af de helt store faktorer her: det at give medarbejderne mulighed for selv at planlægge møder igennem et online system, booke mødelokaler og invitere relevante personer. Det at blive givet adgang til et værktøj, der traditionelt har været associeret med en chef rolle, viser at virksomheden værdsætter og har tillid til den ansatte. Det giver samtidig mulighed for på dynamisk vis at kunne interagere produktivt med sine kolleger, og skabe en helt enorm værdi i fællesskab. Så snart værdiproduktionen sker i små grupper, frem for individuelt eller på virksomheds-niveau, så er det også langt lettere for den enkelte ansatte at føle og se hvad det er de bidrager med.

En anden faktor der hjalp meget var, at skabe en kultur i virksomheden, hvor man giver hinanden feedback. Her var det meget tydeligt i undersøgelsen, at der var behov for at sætte systemer op der lagde op til både positivt og negativ feedback, og at de ansatte skulle instrueres i hvordan man fremlægger sin feedback på en konstruktiv måde. Det kunne desuden se ud som om, at ressourcerne der bruges på at holde et mindre seminar omkring hvad feedback er, hvordan den gives, og hvordan man bedst tager imod den, er rigtigt godt givet ud.

Med den slags undersøgelser må man håbe, at de danske virksomheder vågner op, og laver de rette tiltag for at gøre det lettere for deres ansatte at forstå hvor meget de reelt bidrager med. Det er ikke bare noget man gør de ansattes skyld: det er i høj grad også noget, der hjælper virksomhederne. En virksomhed med ansatte, der er glade for det de laver, og føler at de bidrager i stor grad, har nemlig tendens til at blive endnu mere produktive. Glade ansatte er gode ansatte, og det eneste der skal til for at gøre dem glade, er mere ansvar og gennemsigtighed omkring hvad de bidrager med.

Disse tal hjælper os hen imod en verden med gladere mennesker og mere succesfulde virksomheder. Det er spændende hvad fremtiden byder på, men vi kan næsten være sikker på, at resultatet af denne undersøgelse vil spille ind i virksomhedernes beslutninger. Det er ikke bare en god økonomisk investering: det er også en handling, der er etisk og moralsk påkrævet af de magtfulde mennesker i det danske erhvervsliv.

Pin It

Related Posts