HVORFOR BRUGE SÅ MEGET TID PÅ IMPLEMENTERING AF ERP-SYSTEMER?

Hvor meget tid der skal bruges, afhænger af mange ting. En ting er dog vigtig, nemlig involveringen i et ERP-projekt. Dette gælder både ved simple implementeringer af en standardiseret regnskabsløsning til fulde løsninger.

Vi som leverandører af løsningen mener, at det er en meget vigtig del af projektet, at virksomheden som kunde forstår, hvad vi mener, når vi forklarer, hvad en leverance indeholder. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på selve bemandingen af projektet, da det ikke på alle områder kan løses blot ved at ansætte nye medarbejdere. Når en virksomhed hyrer folk til projektet, er det vigtigt, at disse deltagere har stor indsigt i den nuværende forretning. De skal samtidig forstå, hvad virksomheden gerne vil med dette projekt. Det er vigtigt at vide noget om fordelene ved projektet/løsningen samt at have en god indsigt i datastrukturen i det gamle system(er). Har man det, er det muligt at udtrække og vaske data.Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der ved implementering af et ERP-system sker ændringer, som vil påvirke store dele af virksomheden. Her vil mange gerne bidrage til, at implementeringen går godt, men typisk kan alle ikke involveres. Her er det vigtigt at sørge for, at hele organisationen er orienteret om, hvor virksomheden er på vej hen. Her findes der forskellige former for projektkommunikation, der kan anvendes, om det så er en tale på ”ølkassen”, der siger noget om, hvad der sker på diverse møder. Intranet og nyhedsbreve er også utrolig anvendelige, da alle jo er involverede.

Som noget helt essentielt er det vigtigt at huske, at dagligdagen ikke bare begynder fra dag 1 efter projektet. Der er desuden mange aktiviteter op til idriftsættelsen. Gamle systemer skal lukkes ned, der skal gennemføres en overtagelsesprøve, medarbejdere skal uddannes, migrerede data skal afstemmes og mange andre aktiviteter sker her. Når systemet er sat i gang, tænker mange sikkert, at projektet kan lukke ned, alle kan gå hjem, og virksomheden kan lykkeligt leve med dens nye system – men sådan fungerer det sjældent.

Efter idriftsættelsen vil der i den første tid være rigtig mange opgaver udover de sædvanlige, hvor der sker noget uventet eller hvor tingene slet ikke fungerer. Her er det vigtigt med bemanding. Efter en rum tid kan dagligdagen efter projektet begynde. Her er det så vigtigt, at virksomheden begynder at tænke på, hvordan den implementerede løsning skal vedligeholdes.

Kom til os, hvis I har brug for hjælp og vejledning.

Pin It

Related Posts