Medarbejderglæde

Fra opstart til medarbejderglæde

Vi har alle prøvet det! At være den nye på arbejdspladsen. Både dagene inden man starter og et godt stykke tid efter første arbejdsdag, er man overrumplet af følelser og indtryk. Der er selvfølgelig også glæden ved at starte på noget nyt, men den følelse kan nemt blive undertrykket, hvis man ikke føler sig velkommen, hvis der ikke er tid til én – og hvis arbejdspladsen i det hele taget ikke lever op til ens forventninger.

Har man været på arbejdsmarkedet siden 90’erne eller længere, har man formentligt skiftet arbejdsplads flere gange – og oplevet en positiv udvikling i forhold til virksomhedernes modtagelse af en. Der har naturligvis altid været en form for opstart/oplæring, men det har muligvis kun været tildeling af en plads, en medarbejderhåndbog og/eller obligatoriske kurser som fx sikkerhedskursus. I dag taler vi om onboarding af medarbejdere, som drejer sig om, at få nye medarbejdere ”vel ombord” på den nye arbejdsplads. Der er i højere grad fokus på et godt opstartsforløb, hvor den nye medarbejder kan føle sig tryg i forhold til arbejdsopgaverne, arbejdsmiljøet og de nye kolleger. De mest avancerede opstartsforløb dækker alt fra en social buddy, som sikrer, at man ikke sidder alene i kantinen – til en grundig introduktion til arbejdsopgaverne og virksomheden.

Det er ikke kun for den enkelte medarbejder, at det er udbytterigt med en god opstart, også virksomheder oplever, at medarbejderne bliver i virksomheden længere, ligesom nyansatte bliver hurtigere produktive og værdifulde for virksomheden.

Der er i det hele taget kommet større fokus på individet, og virksomheder har fået øjnene op for, at ”one size fits all-tankegangen” ikke fungerer. Både danske og amerikanske virksomheder har erkendt, at fx 9-17 arbejdstiden ikke passer til alle, og faktisk har nogle virksomheder skåret i arbejdstiden og erfaret, at medarbejderne producerer mere på kortere tid, når de fx har en ekstra fridag om ugen. Ligeledes har en dansk iværksætter understreget, at hun ikke vil vide, når medarbejderne er syge, holder fri eller hvor mange timer, de har arbejdet. Hun giver dem simpelthen komplet frihed, og opfordrer andre ledere til at gøre ligesom hende.

Kort sagt, som medarbejdere befinder vi os i en god periode, hvor der bliver taget hensyn til os. Og virksomhederne får mere ud af os, når vi har det godt! Så det er, så at sige, en ”win-win” for begge parter.

Pin It

Related Posts